betydningsfuld

betydningsfuld
significant

adj


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • betydningsfuld — be|tyd|nings|fuld adj., t, e …   Dansk ordbog

 • Signifikant — Betydningsfuld …   Danske encyklopædi

 • Socialist People's Party (Denmark) — Socialist People s Party Socialistisk Folkeparti Leader Villy Søvndal Founded …   Wikipedia

 • Nationaldag — Nationaldag, en dag, der fejres af hele folket til erindring om en i nationens liv særlig betydningsfuld begivenhed. Findes i de fleste lande og er ofte knyttet til den dag, fra hvilken den gældende forfatning daterer sig (således for eksempel i… …   Danske encyklopædi

 • Parabel — 1. Parabel (græsk: sammenligning, lignelse), i digtekunsten den form af den moralsk belærende fortællende digtning, der fremstiller en betydningsfuld sandhed af almindelig natur ved et billede af menneskelivet; fortrinlige eksempler er Jesu… …   Danske encyklopædi

 • Signifikativ — Betegnende, betydningsfuld …   Danske encyklopædi

 • Wahabisme — (NB ej omskrevet) Puritansk sunni orienteret retning indenfor islam, statsreligion i Saudi Arabien. Den var det første større moderne udtryk for islamisk opvågnen i de arabiske lande i det 18. århundrede, og gav inspiration til mange politisk… …   Danske encyklopædi

 • prominent — pro|mi|nent adj., e (betydningsfuld, fremtrædende); prominente gæster …   Dansk ordbog

 • signifikant — sig|ni|fi|kant adj., e (betydningsfuld, væsentlig; I STATISTIK som ikke skyldes tilfældigheder) …   Dansk ordbog

 • skelsættende — skel|sæt|ten|de ubøj. adj. (meget betydningsfuld); en skelsættende begivenhed …   Dansk ordbog

 • sværvægter — svær|væg|ter sb., en, e, ne (bokser i klassen sværvægt; tung person el. genstand; betydningsfuld person, institution e.l.) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”